[1]  SC 47.

[2]  LG 11.

[3]  PO 5.

[4] Rituskongregationen, instr. Eucharisticum mysterium 6.

[5] Skt. Irenæus, Hær. 4,18,5.

[6] Jf. 1 Kor 11,20.

[7] Jf. Åb 19,9.

[8] Jf. Matt 14,19; 15,36; Mark 8,6.19.

[9] Jf. Matt 26,26; 1 Kor 11,24.

[10] Jf. Luk 24,13-35.

[11] Jf. Apg 2,42.46; 20,7.11.

[12] Jf. 1 Kor 10,16-17.

[13] Jf. 1 Kor 11,17-34.

[14] Jf. Sl 116,13.17.

[15] Jf. 1 Pet 2,5.

[16] Jf. Mal 1,11.

[17] Jf. 1 Kor 10,16-17.

[18] Jf. Ap. const. 8,13,12; Didakæ 9,5; 10,6.

[19] Skt Ignatius af Antiokia, Eph. 20,2.

[20] Jf. Sl 104,13-15.

[21] Jf. MR, Rom. Canon 93: Supra quæ.

[22] Jf. 5 Mos 8,3.

[23] Jf. Matt 14,13-21; 15,32-39.

[24] Jf. Joh 2,11.

[25] Jf. Mark 14,25.

[26] Jf. Joh 13,1-17.

[27] Tridentinerkoncilet, Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 1: DS 1740.

[28] Jf. Joh 6.

[29] Jf. Matt 26,17-29; Mark 14,12-25; 1 Kor 11,23-25.

[30]  AG 1.

[31] Skt. Justin, Apol. 1,67.

[32] Skt. Justin, Apol. 1,65.

[33]  SC 56.

[34] Jf. DV 21.

[35] Jf. Luk 24,13-35.

[36] Jf. 1 Tess 2,13.

[37] Skt. Irenæus, Hær. 4,18,4; jf. Mal 1,11.

[38] Jf. 1 Kor 16,1.

[39] Jf. 2 Kor 8,9.

[40] Skt. Justin, Apol. 1,67.

[41] Jf. MR, den romerske canon 88.

[42] Jf. Skt. Justin, Apol. 1,65.

[43] Skt. Justin, Apol. 1,66.

[44] Jf. 2 Mos 13,3

[45] Jf. Hebr 7,25-27.

[46]  LG 3.

[47] Tridentinerkoncilet, Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 1: DS 1740.

[48] Tridentinerkoncilet, Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 2: DS 1743.

[49] Tridentinerkoncilet, Ibid: DS 1743.

[50] Skt. Ignatius af Antiokia, Smyrn. 8,1.

[51]  PO 2.

[52] Tridentinerkoncilet, Doctrina de ss. Missae Sacrificio, c. 2: DS 1743.

[53] Skt. Monica, før hendes død, til Skt. Augustin og hans bror; Conf. 9,11,27.

[54] Skt. Cyril af Jer., Catech. myst. 5,9.10.

[55] Skt. Augustin, Civ. 10,6.

[56] Jf. LG 48.

[57] Jf. Matt 25,31-46.

[58]  SC 7.

[59] Skt. Thomas af Aq., S. th. 3,73,3.

[60] Jf. Tridentinerkoncilet, Decretum de ss. Eucharistia, can. 1: DS 1651.

[61] MF 39.

[62] De proditione Judæ 1,6.

[63] Skt. Ambrosius, Myst. 9,50.

[64] Ibid. 9,52.

[65] Tridentinerkoncilet, Decretum de ss. Eucharistia, can. 4: DS 1642.

[66] Jf. Tridentinerkoncilet, Decretum de ss. Eucharistia, can. 3: DS 1641.

[67] MF 56.

[68] Jf. Gal 2,20.

[69] Johannes Paul d. 2., brevet Dominicæ cenæ 3.

[70] Paul d. 6., MF; jf. Skt. Thomas af Aq., S.th. 3,75,1,c; Skt. Cyril af Alexandria, Luk 22,19.

[71] Analecta hymnica Medii Aevi 50, 589. Thomas af Aq.: Adoro te devote.

[72] De sacramentis 5,7.

[73] De sacramentis 4,7.

[74] 1. eukaristiske bøn eller Den romerske Canon 94: MR (1970) s. 453, nr. 96.

[75] Jf. Matt 8,8.

[76] Ritus Communionis 133: MR (1970) s. 474.

[77] Byzantinsk liturgi. Skt. Johannes Chrysostomus, Anaphora før kommunionen, (PG 63,920).

[78] Jf. CIC, can. 919.

[79] Jf. CIC, can. 916-917: AAS 75(1983 II), s. 165-166.

[80] De troende kan på én og samme dag kun modtage den hellige kommunion to gange og ikke mere end to gange (jf. Pont.Com. CIC Aut. Int. Ass. 76, s. 746).

[81]  SC 55.

[82] Jf. OE 15.

[83] Jf. CIC, can. 920.

[84] IGMR (1970) 240.

[85] Fanqith, syrisk officium fra Antiokia, bd. 1, fællesofficiet, 237 a-b.

[86]  PO 5.

[87] Jf. 1 Kor 11,26.

[88] Skt. Ambrosius, Sacr. 4,28.

[89] Jf. Tridentinerkoncilet, Decretum de ss. Eucharistia, c. 2: DS 1638.

[90] Skt. Fulgentius af Ruspe, Contra gesta Fabiani, 28,17.

[91] Jf. 1 Kor 12,13.

[92] Skt. Augustin, serm. 272.

[93] Jf. Matt 25,40

[94] Skt. Johannes Chrysostomus, hom. I Cor. 27,5.

[95] Skt. Augustin, Ev. Joh 26,13; jf. SC 47.

[96]  UR 15.

[97]  UR 15; jf. CIC, can. 844, § 3.

[98]  UR 22.

[99]  UR 22.

[100] Jf. CIC, can. 844, 4.

[101] Kristi Legems og Blods Fest, antifon til Magnificat i 2. Vesper.

[102] MR, den romerske canon 94: Supplices te rogamus.

[103] Jf. Luk 22,18; Mark 14,25.

[104] Didakæ 10,6.

[105] Bønnen, der følger efter Fadervor i Messens Liturgi, nr 125.; jf. Tit 2,13.

[106] MR, Euk. bøn III, 115: bøn for de afdøde.

[107] Jf. 2 Pet 3,13.

[108]  LG 3.

[109] Skt. Ignatius af Antiokia, Eph. 20,2.

[110] Jf. Tridentinerkoncilet, Decretum de ss. Eucharistia, c. 3 : DS 1640; ibidem, can. 1: 1651.

[111] MF.