[1] Den nikænsk-konstantinopolitanske trosbekendelse: DS 150.

[2] Jf. Joh 16,13.

[3] Jf. Gal 4,6.

[4] Jf. Joh 3,34.

[5] Jf. Joh 7,39.

[6] Jf. Joh 17,22.

[7] Jf. Joh 16,14.

[8] Skt. Gregor af Nyssa, Spir. 16.

[9] Jf. Matt 28,19.

[10] Jf. Joh 3,5-8.

[11] Jf. 1 Joh 2,1.

[12] Jf. Joh 16,13.

[13] Jf. Joh 19,34; 1 Joh 5,8.

[14] Jf. Joh 4,10-14; 7,38; 2 Mos 17,1-6; Es 55,1; Zak 14,8; 1 Kor 10,4; Åb 21,6; 22,17.

[15] Jf. 1 Joh 2,20.27; 2 Kor 1,21.

[16] Jf. 2 Mos 30,22-32.

[17] Jf. 1 Sam 16,13.

[18] Jf. Luk 4,18-19; Es 61,1.

[19] Jf. Luk 2,11.

[20] Jf. Luk 2,26-27.

[21] Jf. Luk 4,1.

[22] Jf. Luk 6,19; 8,46.

[23] Jf. Rom 1,4; 8,11.

[24] Jf. Apg 2,36.

[25] Skt. Augustin, Serm. 341,1,1; 9,11.

[26] Jf. 1 Kong 18,38-39.

[27] Jf. Apg 2,3-4.

[28] Jf. Skt. Johannes af Korset, Llama.

[29] Jf. 2 Mos 24,15-18.

[30] Jf. 2 Mos 33,9-10.

[31] Jf. 2 Mos 40,36-38; 1 Kor 10,1-2.

[32] Jf. 1 Kong 8,10-12.

[33] Jf. Luk 1,35.

[34] Jf. Apg 1,9.

[35] Jf. Luk 21,27.

[36] Jf. 2 Kor 1,22; Ef 1,13; 4,30.

[37] Jf. Mark 6,5; 8,23.

[38] Jf. Mark 10,16.

[39] Jf. Mark 16,18; Apg 5,12; 14,3.

[40] Jf. Apg 8,17-19; 13,3; 19,6.

[41] Jf. Hebr 6,2.

[42] Jf. Luk 11,20.

[43] LH, Pinsedag, hymne til 1. og 2. Vesper.

[44] Jf. 1 Mos 8,8-12.

[45] Jf. Matt 3,16 par.

[46] Jf. Gal 4,4.

[47] Jf. 2 Kor 3,14.

[48] Jf. Joh 5,39.46.

[49] Den nikænsk-konstantinopolitanske trosbekendelse: DS 150.

[50] Jf. Luk 24,44.

[51] Jf. Sl 33,6; 104,30; 1 Mos 1,2; 2,7; Præd 3,20-21; Ez 37,10.

[52] Byzantinsk liturgi, Troparion til søndagenes Matutin, 2. modus.

[53] Skt. Irenæus, Dem. 11.

[54] Jf. Rom 3,23.

[55] Jf. Joh 1,14; Fil 2,7.

[56] Jf. 1 Mos 18,1-15; Luk 1,26-38.54-55; Joh 1,12-13; Rom 4,16-21.

[57] Jf. 1 Mos 12,3.

[58] Jf. Gal 3,16.

[59] Jf. Joh 11,52.

[60] Jf. Luk 1,73.

[61] Jf. 1 Mos 22,17-18; Rom 8,32; Joh 3,16.

[62] Jf. Ef 1,13-14; Gal 3,14.

[63] Jf. 2 Mos 19-20; 5 Mos 1-11; 29-30.

[64] Jf. Gal 3,24.

[65] Jf. Rom 3,20.

[66] Jf. 1 Pet 2,9.

[67] Jf. 2 Sam 7; Sl 89; Luk 1,32-33.

[68] Jf. Luk 24,26.

[69] Jf. Zef 2,3.

[70] Jf. Es 6-12.

[71] Jf. Es 42,1-9; Matt 12,18-21; Joh 1,32-34, samt Es 49,16; jf. Matt 3,17; Luk 2,32; Es 50,4-10; 52,13-15; 53,12.

[72] Jf. Es 61,1-2.

[73] Jf. Ez 11,19; 36,25-28; 37,1-14; Jer 31,31-34; og Joel 3,1-5.

[74] Jf. Apg 2,17-21.

[75] Jf. Zef 2,3; Sl 22,27; 34,3; Es 49,13; 61,1; osv.

[76] Jf. Luk 1,17.

[77] Jf. Luk 1,41.

[78] Jf. Luk 1,68.

[79] Jf. Matt 17,10-13.

[80] Jf. Luk 7,26.

[81] Jf. Matt 11,13-14.

[82] Jf. Joh 1,23; Es 40,1-3.

[83] Jf. Joh 15,26; 5,33.

[84] Jf. 1 Pet 1,10-12.

[85] Jf. Joh 3,5.

[86] Jf. Ordsp 8,1 - 9,6; Sir 24.

[87] Jf. Zef 3,14; Zak 2,14.

[88] Jf. Luk 1,46-55.

[89] Jf. Luk 1,26-38; Rom 4,18-21; Gal 4,26-28.

[90] Jf. Luk 2,15-19.

[91] Jf. Matt 2,11.

[92] Jf. Luk 2,14.

[93] Jf. Joh 19,25-27.

[94] Jf. Joh 6,27.51.62-63.

[95] Jf. Joh 3,5-8.

[96] Jf. Joh 4,10.14.23-24.

[97] Jf. Joh 7,37-39.

[98] Jf. Luk 11,13.

[99] Jf. Matt 10,19-20.

[100] Jf. Joh 14,16-17.26; 15,26; 16,7-15; 17,26.

[101] Jf. Joh 13,1; 17,1.

[102] Jf. Luk 23,46; Joh 19,30.

[103] Jf. Joh 20,22.

[104] Jf. Matt 28,19; Luk 24,47-48; Apg 1,8.

[105] Jf. Apg 2,33-36.

[106] Byzantinsk liturgi, troparion til pinsedags vesper; gentages i de eukaristiske liturgier efter kommunionen.

[107] Jf. Rom 8,23; 2 Kor 1,22.

[108] Jf. 1 Joh 4,11-12.

[109] Jf. Matt 16,24-26.

[110] Jf. Gal 5,25.

[111] Skt. Basilius, Spir. 15,36.

[112] Jf. Joh 15,5.8.16.

[113] Skt. Cyrillus af Aleksandria, Jo. 11,11.

[114] Jf. Sl 2,6-7.

[115] Jf. Apg 2,36.